Ο Συντηρητισμός στην Ελλάδα

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Οκτώβριος 2023

  «Ο Συντηρητισμός στην Ελλάδα» του Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής
  Εκδόσεις «Παπαδόπουλος», 2023

  Προσδοκία των επιμελητών του παρόντος τόμου είναι η δημοσίευση αυτή να εισφέρει σε μία αναθεωρημένη εικόνα του συντηρητισμού στην ελληνική κοινωνία και να αποτελέσει το έναυσμα να τεθεί εκ νέου το ζήτημα των προϋποθέσεων και των ορίων μιας νέας ελληνικής συντηρητικής πολιτικής.

  Η θετική αξιολογικά χρήση του όρου «συντηρητισμός» στην ελληνική δημόσια σφαίρα υπήρξε ανέκαθεν περιθωριακή. Μετά από δεκαετίες κυριαρχίας του προοδευτικού λόγου και αφού μεσολάβησε μια χρεοκοπία και ακολούθησαν τα μνημόνια που τάραξαν συθέμελα την ελληνική κοινωνία, οι ισορροπίες, υπό το πρίσμα μάλιστα των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων, έχουν αλλάξει. Στους καιρούς που διανύουμε, οι κοινωνίες – τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό – θέτουν στο επίκεντρό τους συντηρητικές ιδέες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, σε συμφωνία με τις νέες συλλογικές νοοτροπίες.

  Το παρόν έργο αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ) και συνιστά μια απόπειρα να δούμε με νέα μάτια τον ελληνικό συντηρητισμό, με κύριο σκοπό την ουσιαστική κατανόηση της φύσης του, όπως αυτή διαμορφώνεται τα τελευταία πλέον χρόνια, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς. Ο σκοπός του συλλογικού αυτού τόμου είναι να αναδείξει μία αναθεωρημένη εικόνα του συντηρητισμού στην ελληνική κοινωνία, αποτελώντας το έναυσμα για να τεθεί εκ νέου το ζήτημα των προϋποθέσεων και των ορίων μιας νέας ελληνικής συντηρητικής πολιτικής.