Αξέχαστος πόνος

  • Δημοσιεύτηκε: 01 Φεβρουάριος 2021

    «Αξέχαστος πόνος» του Αθανάσιου Καραθανάση
    Εκδόσεις «Κυριακίδη», 2021

    Τα κείμενα αυτά δεν θα δημοσιευτούν σε κάποιαν επίσημη ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Είναι μικροϊστορίες γραμμένες από νεαρούς αξιωματικούς του μικρασιατικού έπους με ύφος δωρικό, αυθόρμητο και ανθρώπινο. Στις ιστορίες αυτές πρωταγωνιστές ήσαν οι ίδιοι και, προπαντός, οι στρατιώτες τους.

    Είναι τα παλληκάρια τα καλά που αντάμωναν με δάκρυα χαράς για την Νίκη, τα τρόπαια της ένδοξης Στρατιάς, με τις αιματοβαμμένες σημαίες τους, αλλά και με άφατη θλίψη για κείνους τους συμπολεμιστές τους που δεν γύριζαν πίσω. Ιερές σκιές που ποτέ δεν θα θαμπώσουν. Είναι αυτοί που δεν νικήθηκαν. Στους δημοσιογράφους που ακολουθούσαν τον Στρατό μας, οφείλουμε θαυμασμό και εκτίμηση.