Όλοι οι ηγέτες του Ελληνικού Έθνους

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Ιανουάριος 1996

  Αρχαία

  Ελληνιστικά

  Μεσαιωνικά

  Σύγχρονα

   

  Όνομα Από Έως Καταγωγή

  Αθήνα

  Πεισίστρατος 561 560 υιός Ιπποκράτη
  Λυκούργος 560 558 υιός Αριστολαΐδη
  Πεισίστρατος 558 556 [βλ. ανωτέρω]
  Λυκούργος 556 546 [βλ. ανωτέρω]
  Πεισίστρατος 546 527 [βλ. ανωτέρω]
  Ιππίας 527 510 υιός Πεισιστράτου
  Κλεισθένης 510 506 υιός Μεγακλή
  Ίππαρχος 496 493 υιός Χάρμου
  Μιλτιάδης 493 489 υιός Κίμωνα
  Θεμιστοκλής 489 476 υιός Νεοκλή
  Κίμων 476 461 υιός Μιλτιάδη
  Περικλής ο Ολύμπιος 461 429 υιός Ξανθίππου
  Κλέων ο Βυρσοδέψης 429 422 υιός Κλεάνετου
  Νικίας 422 420 υιός Νικήρατου
  Αλκιβιάδης 420 415 υιός Κλινία
  Ανδροκλής 415 411
  Πείσανδρος 411 411
  Αλκιβιάδης 411 406 [βλ. ανωτέρω]
  Κλεοφών ο Λυροποιός 406 404
  Κριτίας 404 403 υιός Κάλλαισχρου
  Θρασύβουλος 403 388 υιός Λύκου
  Κέφαλος 388 378 υιός Κολλυτού
  Καλλίστρατος 378 365 υιός Έμπαιδου
  Τιμόθεος 365 356 υιός Κόνωνος
  Αριστοφών 356 355 υιός Αριστοφάνη
  Εύβουλος 355 342 υιός Σπινθάρου
  Δημοσθένης 342 324 υιός Δημοσθένη
  Υπερείδης 324 322 υιός Γλαύκιππου
  Φωκίων ο Καλός 322 318 υιός Φώκου
  Δημήτριος ο Φαληρεύς 318 307 υιός Φανοστράτη
  Στρατοκλής 307 301 υιός Ευθύδημου
  Ολυμπιόδωρος 301 295
  Λαχάρης 295 294
  Ολυμπιόδωρος 294 285 [βλ. ανωτέρω]
  Δημοχάρης 285 270 υιός Υπερείδη
  Μακεδονική κατοχή 270 267
  Χρεμωνίδης 267 261 υιός Ετεοκλή
  Μακεδονική κατοχή 261 229
  Ευρυκλείδης 229 228
  Κηφισόδωρος περίπου 200 πΧ
  Εχέδιμος περίπου 190 πΧ
  Αριστίων 88 86

  86 πΧ: Οι Ρωμαίοι, υπό τον Σύλλα, καταλαμβάνουν την Αθήνα

  Σπάρτη

  γένος Αγιάδων

  Ευρυσθένης   930 τετρασέγγονος Ηρακλή
  Άγις Α' 930 900 υιός Ευρυσθένη
  Εχέστρατος 900 870 υιός Άγι Α'
  Λεοβώτας 870 840 υιός Εχέστρατου
  Δόρυσσος 840 815 υιός Λεοβώτα
  Αγησίλαος Α' 815 786 υιός Δόρυσσου
  Αρχέλαος 786 760 υιός Αγησίλαου Α'
  Τήλεκλος 760 740 υιός Αρχέλαου
  Αλκαμένης 740 700 υιός Τήλεκλου
  Πολύδωρος 700 665 υιός Αλκαμένη
  Ευρυκράτης 665 640 υιός Πολύδωρου
  Αναξανδρίδας Α' 640 615 υιός Ευρυκράτη
  Ευρυκρατίδας 615 590 υιός Αναξανδρίδα Α'
  Λέων 590 560 υιός Ευρυκρατίδα
  Αναξανδρίδας Β' 560 520 υιός Λέοντα
  Κλεομένης Α' 520 490 υιός Αναξανδρίδα Β'
  Λεωνίδας Α' 490 480 υιός Αναξανδρίδα Β'
  Πλείσταρχος 480 459 υιός Λεωνίδα Α'
  Πλειστοάναξ 459 409 υιός Κλεομένη Α'
  Παυσανίας 409 395 υιός Πλειστοάνακτος
  Αγησίπολις Α' 395 380 υιός Παυσανία
  Κλεόμβροτος Α' 380 371 υιός Παυσανία
  Αγησίπολις Β' 371 370 υιός Κλεομβρότου Α'
  Κλεομένης Β' 370 309 υιός Κλεομβρότου Α'
  Αρεύς Α' 309 265 εγγονός Κλεομένη Β'
  Ακρότατος 265 262 υιός Αρέως Α'
  Αρεύς Β' 262 254 υιός Ακροτάτου
  Λεωνίδας Β' 254 242 εγγονός Κλεομένη Β'
  Κλεόμβροτος Β' 242 241 γαμβρός Λεωνίδα Β'
  Λεωνίδας Β' 241 236 [βλ. ανωτέρω]
  Κλεομένης Γ' 236 227 υιός Λεωνίδα Β'

  γένος Ευρυποντιδών

  Προκλής   895 τετρασέγγονος Ηρακλή
  Ευρυπών 895 865 υιός Προκλέους
  Πρύτανις 865 835 υιός Ευρυπώντος
  Πολυδέκτης 835 805 υιός Πρυτάνιδα
  Εύνομος 805 775 υιός Πολυδέκτη
  Χάριλλος 775 750 υιός Ευνόμου
  Νίκανδρος 750 720 υιός Χαρίλλου
  Θεόπομπος 720 675 υιός Νικάνδρου
  Αναξανδρίδας 675 660 υιός Θεοπόμπου
  Αρχίδαμος Α' 660 645 υιός Αναξανδρίδα
  Αναξίλας 645 625 υιός Αρχιδάμου Α'
  Λεωτυχίδας Α' 625 600 υιός Αναξίλα
  Ιπποκρατίδας 600 575 υιός Λεωτυχίδα Α'
  Αγασικλής 575 550 υιός Ιπποκρατίδα
  Αρίστων 550 515 υιός Αγασικλή
  Δημάρατος 515 491 υιός Αρίστωνος
  Λεωτυχίδας Β' 491 469 δισέγγονος Ιπποκρατίδα
  Αρχίδαμος Β' 469 427 εγγονός Λεωτυχίδα Β'
  Άγις Β' 427 399 υιός Αρχιδάμου Β'
  Αγησίλαος Β' 399 360 υιός Αρχιδάμου Β'
  Αρχίδαμος Γ' 360 338 υιός Αγησιλάου Β'
  Άγις Γ' 338 331 υιός Αρχιδάμου Γ'
  Ευδαμίδας Α' 331 305 υιός Αρχιδάμου Γ'
  Αρχίδαμος Δ' 305 275 υιός Ευδαμίδα Α'
  Ευδαμίδας Β' 275 244 υιός Αρχιδάμου Δ'
  Άγις Δ' 244 241 υιός Ευδαμίδα Β'
  Ευδαμίδας Γ' 241 228 υιός Άγι Δ'
  Αρχίδαμος Ε' 228 227 υιός Ευδαμίδα Β'

  Τυραννία

  Κλεομένης Γ' 227 222 [βλ. ανωτέρω]
  Μακεδονική κατοχή 222 219
  Λυκούργος 219 210
  Μαχανίδας 210 207
  Νάβις 207 192

  192 πΧ: Ένωση με την Αχαΐκή Συμπολιτεία

  Μακεδονία

  Δυναστεία Αργεάδων

  Κάρανος περίπου 780 πΧ
  Κοίνος περίπου 750 πΧ
  Τυρίμμας περίπου 720 πΧ
  Περδίκκας Α' 670 652 υιός Τυρίμμα
  Αργαίος 652 621 υιός Περδίκκα Α'
  Φίλιππος Α' 621 588 υιός Αργαίου
  Αεροπός Α' 588 568 υιός Φιλίππου Α'
  Αλκέτας 568 540 υιός Αεροπού Α'
  Αμύντας Α' 540 498 υιός Αλκέτα
  Αλέξανδρος Α' 498 454 υιός Αμύντα Α'
  Περδίκκας Β' 454 413 υιός Αλεξάνδρου Α'
  Αρχέλαος 413 399 υιός Περδίκκα Β'
  Ορέστης 399 396 υιός Αρχελάου
  Αεροπός Β' 396 394
  Αμύντας Β' ο Μικρός 394 394 υιός Αρχελάου
  Παυσανίας 394 393 υιός Αεροπού Β'
  Αμύντας Γ' 393 391 δισέγγονος Αλεξάνδρου Α'
  Αργαίος Β' 391 390 Λυγκηστίς
  Αμύντας Γ' 390 369 [βλ. ανωτέρω]
  Αλέξανδρος Β' 369 368 υιός Αμύντα Γ'
  Περδίκκας Γ' 368 359 υιός Αμύντα Γ'
  Αμύντας Δ' 359 359 υιός Περδίκκα Γ'
  Φίλιππος Β' 359 336 υιός Αμύντα Γ'
  Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας 336 323 υιός Φιλίππου Β'
  Περδίκκας 323 321 Ορεστίς
  Φίλιππος Γ' Αρριδαίος 323 317 υιός Φιλίππου Β'
  Αλέξανδρος Δ' Αιγαίος 323 310 υιός Αλεξάνδρου Γ'

  Δυναστεία Αντιπάτρου

  Αντίπατρος Α' 321 319 Χαλκιδική
  Πολυπέρχων 319 316 Τυμφαία
  Κάσσανδρος 316 297 υιός Αντιπάτρου Α'
  Φίλιππος Δ' 297 297 υιός Κασσάνδρου
  Αντίπατρος Β' 297 294 υιός Κασσάνδρου
  Αλέξανδρος Ε' 297 294 υιός Κασσάνδρου

  Δυναστεία Αντιγόνου

  Δημήτριος Α' Πολιορκητής 294 288 Βέροια
  Λυσίμαχος 288 281 Κράννων
  Πτολεμαίος Κεραυνός 281 279 υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου
  Μελέαγρος 279 279 υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου
  Αντίπατρος Ετησίας 279 279 ανιψιός Κασσάνδρου
  Σωσθένης 279 277
  Αντίγονος Β' Γονατάς 277 239 υιός Δημητρίου Α'
  Δημήτριος Β' Αιτωλικός 239 229 υιός Αντιγόνου Β'
  Αντίγονος Γ' Δώσων 229 221 εγγονός Δημητρίου Α'
  Φίλιππος Ε' 221 179 υιός Δημητρίου Β'
  Περσέας 179 168 υιός Φιλίππου Ε'

  168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Αιμίλιο Παύλο, κατακτούν την Μακεδονία

  Ήπειρος

  Νεοπτόλεμος     υιός Αχιλλέα
  Έλενος     υιός Πρίαμου
  Μολοσσός     υιός Νεοπτόλεμου
  Άδμητος 469 423
  Θαρύπας 423 395 υιός Αδμήτου
  Αλκέτας Α' 385 370 υιός Θαρύπα
  Νεοπτόλεμος Α' 370 360 υιός Αλκέτα Α'
  Αλέξανδρος Α' 360 352 υιός Νεοπτόλεμου Α'
  Αρύββας 360 342 υιός Αλκέτα Α'
  Αλέξανδρος Α' 342 331 [βλ. ανωτέρω]
  Νεοπτόλεμος Β' 331 313 υιός Αλεξάνδρου Α'
  Αρύββας 323   [βλ. ανωτέρω]
  Αιακίδης   313 υιός Αρύββα
  Αλκέτας Β' 313 307 υιός Αρύββα
  Πύρρος Α' 307 302 υιός Αιακίδη
  Νεοπτόλεμος Β' 302 296 [βλ. ανωτέρω]
  Πύρρος Α' 298 272 [βλ. ανωτέρω]
  Αλέξανδρος Β' 272 242 υιός Πύρρου Α'
  Πύρρος Β' 242 234 υιός Αλεξάνδρου Β'
  Πτολεμαίος 234 231 υιός Αλεξάνδρου Β'
  Δηιδάμεια Β' 231 231 κόρη Πύρρου Β'
  Κοινό των Ηπειρωτών 231 168

  168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Ανίκιο Γάλλο, κατακτούν την Ήπειρο

  Συρακούσες

  Γέλων 485 478 υιός Δεινομένη
  Ιέρων Α' 478 467 υιός Δεινομένη
  Θρασύβουλος 467 466 υιός Δεινομένη
  δημοκρατία 466 415
  Ερμοκράτης 415 410 υιός Έρμωνος
  Διοκλής 410 407
  Δαφναίος 407 406
  Διονύσιος Α' 406 367 υιός Ερμοκρίτου
  Διονύσιος Β' 367 357 υιός Διονυσίου Α'
  Δίων 357 354 γυναικάδερφος Διονυσίου Α'
  Κάλλιππος 354 352 υιός Φίλωνος
  Ιππαρίνος 352 350 υιός Διονυσίου Α'
  Νυσαίος 350 346 υιός Διονυσίου Α'
  Διονύσιος Β' 346 345 [βλ. ανωτέρω]
  Ικέτας Α' 345 343
  Τιμολέων 343 337 υιός Τιμαινέτου
  Σωσίστρατος Α' 337 322
  Αγαθοκλής 322 289 υιός Καρκίνου
  Ικέτας Β' 289 280
  Θοίνων 280 279
  Σωσίστρατος Β' 279 278 εγγονός Σωσιστράτου Α'
  Πύρρος Α' 278 276 βασιλεύς Ηπείρου
  Ιέρων Β' 276 215 υιός Ιεροκλή
  Ιερώνυμος 215 214 εγγονός Ιέρωνος Β'
  Δεινομένης 214 213
  Επικύδης 213 212

  212 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Κλαύδιο Μαρκέλλο, κατακτούν τις Συρακούσες

  Βασίλειο της Περγάμου

  Δυναστεία Ατταλιδών
  Φιλέταιρος 283 263 Παφλαγονία
  Ευμένης Α' 263 241 ανιψιός Φιλέταιρου
  Άτταλος Α' Σωτήρ 241 197 ξάδερφος Ευμένη Α'
  Ευμένης Β' Σωτήρ 197 160 υιός Αττάλου Α'
  Άτταλος Β' Φιλάδελφος 160 139 υιός Αττάλου Α'
  Άτταλος Γ' Φιλομήτωρ 139 133 υιός Ευμένη Β'

  133 πΧ: ο Άτταλος Γ' κληροδοτεί το βασίλειο στην Ρώμη

  Βασίλειο της Συρίας

  Δυναστεία Σελευκιδών

  Σέλευκος Α' Νικάτωρ 312 281 Ορεστίδα
  Αντίοχος Α' Σωτήρ 281 261 υιός Σελεύκου Α'
  Αντίοχος Β' Θεός 261 247 υιός Αντιόχου Α'
  Σέλευκος Β' Καλλίνικος 247 226 υιός Αντιόχου Β'
  Σέλευκος Γ' Κεραυνός 226 223 υιός Σελεύκου Β'
  Αντίοχος Γ' ο Μέγας 223 187 υιός Σελεύκου Β'
  Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ 187 175 υιός Αντιόχου Γ'
  Αντίοχος Δ' Επιφανής 175 164 υιός Αντιόχου Γ'
  Αντίοχος Ε' Ευπάτωρ 164 162 υιός Αντιόχου Δ'
  Δημήτριος Α' 162 150 υιός Σελεύκου Δ'
  Αλέξανδρος Α' Βάλας 150 146 γαμβρός Πτολεμαίου ΣΤ'
  Δημήτριος Β' 146 144 υιός Δημητρίου Α'
  Αντίοχος ΣΤ' Διόνυσος 144 142 υιός Αλεξάνδρου Α'
  Διόδοτος Τρύφων 142 138 Απάμεια
  Αντίοχος Ζ' Σιδήτης 138 129 υιός Δημητρίου Α'
  Δημήτριος Β' 129 128 [βλ. ανωτέρω]
  Αλέξανδρος Β' Ζαβινάς 128 123 Αίγυπτος
  Αντίοχος Η' Γρυπός 123 114 υιός Δημητρίου Β'
  Αντίοχος Θ' Κυζικηνός 114 112 υιός Αντιόχου Ζ'
  Αντίοχος Η' 112 111 [βλ. ανωτέρω]
  Αντίοχος Θ' 111 108 [βλ. ανωτέρω]
  Αντίοχος Η' 108 96 [βλ. ανωτέρω]
  Αντίοχος Θ' 96 95 [βλ. ανωτέρω]
  Σέλευκος ΣΤ' 95 95 υιός Αντιόχου Η'
  Αντίοχος Ι' Ευσεβής 95 93 υιός Αντιόχου Θ'
  Αντίοχος ΙΑ' Επιφανής 93 93 υιός Αντιόχου Η'
  Αντίοχος Ι' 93 92 [βλ. ανωτέρω]
  Δημήτριος Γ' Εύκαιρος 92 88 υιός Αντιόχου Η'
  Φίλιππος Α' Φιλάδελφος 88 83 υιός Αντιόχου Η'
  Αρμενική κατοχή 83 69
  Αντίοχος ΙΓ' Ασιατικός 69 66 υιός Αντιόχου Ι'
  Φίλιππος Β' Φιλορωμαίος 66 65 υιός Φιλίππου Α'
  Αντίοχος ΙΓ' 65 63 [βλ. ανωτέρω]

  63 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Πομπήιο, κατακτούν την Συρία

  Βασίλειο της Αιγύπτου

  Δυναστεία Πτολεμαίων

  Πτολεμαίος Α' Σωτήρ 323 282 Εορδαία
  Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος 282 246 υιός Πτολεμαίου Α'
  Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης 246 222 υιός Πτολεμαίου Β'
  Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ 222 205 υιός Πτολεμαίου Γ'
  Πτολεμαίος Ε' Επιφανής 205 180 υιός Πτολεμαίου Δ'
  Πτολεμαίος ΣΤ' Φιλομήτωρ 180 164 υιός Πτολεμαίου Ε'
  Πτολεμαίος Η' Φύσκων 170 163 υιός Πτολεμαίου Ε'
  Πτολεμαίος ΣΤ' 163 145 [βλ. ανωτέρω]
  Πτολεμαίος Ζ' 145 145 υιός Πτολεμαίου ΣΤ'
  Πτολεμαίος Η' 145 116 [βλ. ανωτέρω]
  Πτολεμαίος Θ' Λαθύρος 116 107 υιός Πτολεμαίου Η'
  Πτολεμαίος Ι' Αλέξανδρος 107 88 υιός Πτολεμαίου Η'
  Πτολεμαίος Θ' 88 80 [βλ. ανωτέρω]
  Βερενίκη Γ' 80 80 κόρη Πτολεμαίου Θ'
  Πτολεμαίος ΙΑ' 80 80 υιός Πτολεμαίου Ι'
  Πτολεμαίος ΙΒ' Αυλήτης 80 58 υιός Πτολεμαίου Θ'
  Βερενίκη Δ' 58 55 κόρη Πτολεμαίου ΙΒ'
  Πτολεμαίος ΙΒ' 55 51 [βλ. ανωτέρω]
  Κλεοπάτρα Ζ' 51 30 κόρη Πτολεμαίου ΙΒ'

  30 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Οκταβιανό, κατακτούν την Αίγυπτο

  Ελληνο-Βακτριανό Βασίλειο

  Δυναστεία Διοδότου

  Διόδοτος Α' 256 246
  Διόδοτος Β' 246 227 υιός Διοδότου Α'
  Ευθύδυμος Α' 227 189 γαμβρός Διοδότου Α'
  Δημήτριος Α' 189 180 υιός Ευθυδήμου Α'
  Ευθύδημος Β' γύρω στο 180 πΧ υιός Ευθυδήμου Α'
  Αντίμαχος Α' 180 170 υιός Ευθύδημου Α'

  Δυναστεία Ευκρατιδών

  Ευκρατίδης Α' 170 155 εγγονός Σελεύκου Β' της Συρίας
  Πλάτων 155 145 υιός Ευκρατίδη Α'
  Ηλιοκλής Α' 145 140 υιός Ευκρατίδη Α'
  Ευκρατίδης Β' 140 130 υιός Ηλιοκλή Α'

  130 πΧ: οι Μογγόλοι Γουέν-τσι κατακτούν την Βακτρία

  Ελληνο-Ινδικό Βασίλειο

  Δημήτριος Α' 200 180 υιός Ευθύδημου Α' της Βακτρίας
  Πανταλέων 190 180 υιός Δημητρίου Α'
  Αγαθοκλής 190 180 υιός Δημητρίου Α'
  Απολλόδοτος Α' 180 165 υιός Ευθύδημου Α' της Βακτρίας
  Δημήτριος Β' 175 170 υιός Αντίμαχου Α' της Βακτρίας
  Αντίμαχος Β' 175 165 υιός Αντίμαχου Α' της Βακτρίας
  Ελληνο-Βακτριανή κυριαρχία 165 155
  Μένανδρος Α' 155 130 υιός Δημητρίου Β'
  Ζώιλος Α' 130 120 υιός Δημητρίου Α'
  Λυσίας 130 120 υιός Ζώιλου Α'
  Στράτων Α' 130 110 υιός Μενάνδρου A'
  Αντιαλκίδας 115 95
  Πολυξένιος γύρω στο 100 πΧ
  Δημήτριος Γ' γύρω στο 100 πΧ
  Φιλόξενος 100 95 υιός Αντίμαχου Β'
  Διομήδης 95 90 υιός Αντιαλκίδα
  Αμύντας 95 90 υιός Αντιαλκίδα
  Έπανδρος 95 90
  Ηλιοκλής Β' 95 80 υιός Ηλιοκλή Α' της Βακτρίας
  Θεόφιλος γύρω στο 90 πΧ υιός Λυσία
  Θράσων γύρω στο 90 πΧ
  Πευκόλαος γύρω στο 90 πΧ
  Μένανδρος Β' 90 85
  Νικίας 90 85 υιός Φιλόξενου
  Αρχίβιος 90 80 υιός Ευκρατίδη Β' της Βακτρίας
  Ερμαίος 90 70 υιός Αμύντα
  Αρτεμίδωρος 85 80
  Απολλόδοτος Β' 80 65 υιός Επάνδρου
  Τήλεφος 75 70 υιός Αντιαλκίδα
  Ιππόστρατος 65 55 υιός Νικία
  Διονύσιος 65 55 υιός Απολλόδοτου Β'
  Ζώιλος Β' 55 35 υιός Απολλόδοτου Β'
  Απολλοφάνης 35 25 υιός Απολλόδοτου Β'
  Στράτων Β' 25 10 μΧ

  10 μΧ: οι Ινδο-Σκύθες κατακτούν το Ελληνο-Ινδικό Βασίλειο

  Βυζαντινή Αυτοκρατορία

  Επί βασιλέως Ηρακλείου, η ελληνική γίνεται η επίσημη γλώσσα της Ρωμαΐκής Αυτοκρατορίας

  Δυναστεία Ηρακλείου

  Ηράκλειος 610 641 Καππαδοκία
  Κωνσταντίνος Γ' 641 641 υιός Ηρακλείου
  Ηρακλέωνας 641 641 υιός Ηρακλείου
  Κώνστανς Β' Πωγωνάτος 641 668 υιός Κωνσταντίνου Γ'
  Κωνσταντίνος Δ' 668 685 υιός Κώνσταντος Β'
  Ιουστινιανός Β' Ρυνότμητος 685 695 υιός Κωνσταντίνου Δ'
  Λεώντιος 695 698 Θέμα Ανατολικών
  Τιβέριος Γ' Άψιμαρ 698 705 Θέμα Κιβυρραιωτών
  Ιουστινιανός Β' 705 711 [βλ. ανωτέρω]
  Φιλιππικός Βαρδάνης 711 713 Αρμενία
  Αναστάσιος Β' Αρτέμιος 713 715 Κωνσταντινούπολη
  Θεοδόσιος Γ' 715 717 Αδραμύττιον Ιωνίας

  Δυναστεία Ισαύρων

  Λέων Γ' 717 741 Γερμανίκεια Συρίας
  Κωνσταντίνος Ε' Κοπρώνυμος 741 742 υιός Λέοντα Γ'
  Αρτάβασδος 742 743 γαμβρός Λέοντα Γ'
  Κωνσταντίνος Ε' 743 745 [βλ. ανωτέρω]
  Λέων Δ' Χάζαρος 775 780 υιός Κωνσταντίνου Ε'
  Κωνσταντίνος ΣΤ' 780 797 υιός Λέοντα Δ'
  Ειρήνη η Αθηναία 797 802 μητέρα Κωνσταντίνου ΣΤ'

  Δυναστεία Νικηφόρου

  Νικηφόρος Α' 802 811 Σελεύκεια Πισιδίας
  Σταυράκιος 811 811 υιός Νικηφόρου Α'
  Μιχαήλ Α' Ραγκαβές 811 813 γυναικάδερφος Σταυράκιου
  Λέων Ε' ο Αρμένιος 813 820 Αρμενία

  Δυναστεία Αμορίου

  Μιχαήλ Β' Τραυλός 820 829 Αμόριον Φρυγίας
  Θεοφίλος ο Δίκαιος 829 842 υιός Μιχαήλ Β'
  Μιχαήλ Γ' Μέθυσος 842 867 υιός Θεόφιλου

  Μακεδονική Δυναστεία

  Βασίλειος Α' 867 886 Αδριανούπολη Θράκης
  Λέων ΣΤ' ο Σοφός 886 912 υιός Βασιλείου Α'
  Αλέξανδρος 912 913 υιός Βασιλείου Α'
  Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος 913 959 υιός Λέοντα ΣΤ'
  Ρωμανός Α' Λεκαπηνός 920 944 πεθερός Κωνσταντίνου Ζ'
  Ρωμανός Β' 959 963 υιός Κωνσταντίνου Ζ'
  Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος 963 1025 υιός Ρωμανού Β'
  Νικηφόρος Β' Φωκάς 963 969
  Ιωάννης Α' Τσιμισκής 969 976 γαμβρός Κωνσταντίνου Ζ'
  Κωνσταντίνος Η' 1025 1028 υιός Ρωμανού Β'
  Ζωή 1028 1050 κόρη Κωνσταντίνου Ζ'
  Ρωμανός Γ' Αργυρός 1028 1034 σύζυγος Ζωής
  Μιχαήλ Δ' Παφλαγών 1034 1041 σύζυγος Ζωής
  Μιχαήλ Ε' Καλαφάτης 1041 1042 ανιψιός Μιχαήλ Δ'
  Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος 1042 1055 σύζυγος Ζωής
  Θεοδώρα 1055 1056 κόρη Κωνσταντίνου Ζ'
  Μιχαήλ ΣΤ' Στρατιωτικός 1056 1057 Κωνσταντινούπολη
  Ισαάκ Α' Κομνηνός 1057 1059 Κασταμονή Παφλαγονίας

  Δυναστεία Δούκα

  Κωνσταντίνος Ι' 1059 1067 Θράκη
  Μιχαήλ Ζ' Παραπινάκης 1067 1078 υιός Κωνσταντίνου Ι'
  Ρωμανός Δ' Διογένης 1068 1071
  Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης 1078 1081

  Δυναστεία Κομνηνών

  Αλέξιος Α' 1081 1118 ανιψιός Ισαάκ Α'
  Ιωάννης Β' 1118 1143 υιός Αλεξίου Α'
  Μανουήλ Α' 1143 1180 υιός Ιωάννη Β'
  Αλέξιος Β' 1180 1183 υιός Μανουήλ Α'
  Ανδρόνικος Α' 1183 1185 ανιψιός Ιωάννη Β'

  Δυναστεία Αγγέλων

  Ισαάκ Β' 1185 1195 Φιλαδέλφεια
  Αλέξιος Γ' 1195 1203 αδερφός Ισαάκ Β'
  Αλέξιος Δ' 1203 1204 υιός Ισαάκ Β'
  Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος 1204 1204 γαμβρός Αλεξίου Γ'

  Δυναστεία Λασκαριδών

  Θεόδωρος Α' 1204 1222 Καππαδοκία
  Ιωάννης Γ' Βατάτζης 1222 1254 γαμβρός Θεόδωρου Α'
  Θεόδωρος Β' 1254 1258 υιός Ιωάννη Γ'
  Ιωάννης Δ' 1258 1261 υιός Θεοδώρου Β'

  Δυναστεία Παλαιολόγων

  Μιχαήλ Η' 1259 1282 Κωνσταντινούπολη
  Ανδρόνικος Β' 1282 1328 υιός Μιχαήλ Η'
  Ανδρόνικος Γ' 1328 1341 εγγονός Ανδρονίκου Β'
  Ιωάννης Ε' 1341 1352 υιός Ανδρονίκου Γ'
  Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός 1347 1354 πεθερός Ιωάννη Ε'
  Ιωάννης Ε' 1354 1376 [βλ. ανωτέρω]
  Ανδρόνικος Δ' 1376 1379 υιός Ιωάννη Ε'
  Ιωάννης Ε' 1379 1390 [βλ. ανωτέρω]
  Ιωάννης Ζ' 1390 1390 υιός Ανδρονίκου Δ'
  Ιωάννης Ε' 1390 1391 [βλ. ανωτέρω]
  Μανουήλ Β' 1391 1425 υιός Ιωάννη Ε'
  Ιωάννης Η' 1425 1448 υιός Μανουήλ Β'
  Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης 1448 1453 υιός Μανουήλ Β'

  1453: οι Τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ Β', κατακτούν την Κωνσταντνούπολη

  Δεσποτάτο της Ηπείρου

  Δυναστεία Δούκα

  Μιχαήλ Α' 1204 1215 ξάδερφος Αλεξίου Γ'
  Θεόδωρος 1215 1230 αδερφός Μιχαήλ Α'
  Μιχαήλ Β' 1230 1267 υιός Μιχαήλ Α'
  Νικηφόρος Α' 1267 1296 υιός Μιχαήλ Β'
  Θωμάς 1296 1318 υιός Νικηφόρου Α'

  1318: οι Ιταλοί, υπό τον Νικόλαο Ορσίνι, κατακτούν την Ήπειρο

  Δεσποτάτο του Μοριά

  Δυναστεία Καντακουζηνών

  Μανουήλ 1348 1380 υιός Ιωάννη ΣΤ'
  Ματθαίος 1380 1383 υιός Ιωάννη ΣΤ'
  Δημήτριος 1383 1383 υιός Ματθαίου

  Δυναστεία Παλαιολόγων

  Θεόδωρος Α' 1383 1407 υιός Ιωάννη Ε'
  Θεόδωρος Β' 1407 1443 υιός Μανουήλ Β'
  Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης 1428 1449 υιός Μανουήλ Β'
  Θωμάς 1428 1460 υιός Μανουήλ Β'

  1460: οι Τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ Β', κατακτούν τον Μοριά

  Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

  Δυναστεία Μεγάλων Κομνηνών

  Αλέξιος Α' 1204 1222 εγγονός Ανδρονίκου Α'
  Ανδρόνικος Α' Γίδος 1222 1235 γαμβρός Αλεξίου Α'
  Ιωάννης Α' Αξούχος 1235 1238 υιός Αλεξίου Α'
  Μανουήλ Α' 1238 1263 υιός Αλεξίου Α'
  Ανδρόνικος Β' 1263 1266 υιός Μανουήλ Α'
  Γεώργιος 1266 1280 υιός Μανουήλ Α'
  Ιωάννης Β' 1280 1285 υιός Μανουήλ Α'
  Θεοδώρα 1285 1285 κόρη Μανουήλ Α'
  Ιωάννης Β' 1285 1297 [βλ. ανωτέρω]
  Αλέξιος Β' 1297 1330 υιός Ιωάννη Β'
  Ανδρόνικος Γ' 1330 1332 υιός Αλεξίου Β'
  Μανουήλ Β' 1332 1332 υιός Ανδρονίκου Γ'
  Βασίλειος 1332 1340 υιός Αλεξίου Β'
  Ειρήνη Παλαιολογίνα 1340 1341 χήρα Βασιλείου
  Άννα Αναχουτλού 1341 1342 κόρη Αλεξίου Β'
  Ιωάννης Γ' 1342 1344 υιός Μιχαήλ
  Μιχαήλ 1344 1349 υιός Ιωάννη Β'
  Αλέξιος Γ' 1349 1390 υιός Βασιλείου
  Μανουήλ Γ' 1390 1417 υιός Αλεξίου Γ'
  Αλέξιος Δ' 1417 1429 υιός Μανουήλ Γ'
  Ιωάννης Δ' 1429 1458 υιός Αλεξίου Δ'
  Δαυίδ 1458 1461 υιός Αλεξίου Δ'

  1461: οι Τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ Β', κατακτούν την Τραπεζούντα

  Ελλάς

  Βασιλείς και Πρόεδροι

  Όθωνας 1832 1862 υιός Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας
  Γεώργιος Α' 1863 1913 υιός Χριστιανού της Δανίας
  Κωνσταντίνος ΙΒ' 1913 1917 υιός Γεωργίου Α'
  Αλέξανδρος 1917 1920 υιός Κωνσταντίνου ΙΒ'
  Κωνσταντίνος ΙΒ' 1920 1922 [βλ. ανωτέρω]
  Γεώργιος Β' 1922 1924 υιός Κωνσταντίνου ΙΒ'
  Κουντουριώτης Παύλος 1924 1929 Ύδρα
  Ζαΐμης Αλέξανδρος 1929 1935 Αχαΐα
  Γεώργιος Β' 1935 1941 [βλ. ανωτέρω]
  Γερμανική κατοχή 1941 1944
  Γεώργιος Β' 1946 1947 [βλ. ανωτέρω]
  Παύλος Α' 1947 1964 υιός Κωνσταντίνου ΙΒ'
  Κωνσταντίνος ΙΓ' 1964 1973 υιός Παύλου Α'
  Γκιζίκης Φαίδων 1973 1974 Μαγνησία
  Τσάτσος Κωνσταντίνος 1975 1980 Αθήνα
  Καραμανλής Κωνσταντίνος 1980 1985 Σέρρες
  Σαρτζετάκης Χρήστος 1985 1990 Θεσσαλονίκη
  Καραμανλής Κωνσταντίνος 1990 1995 [βλ. ανωτέρω]
  Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος 1995 2005 Αχαΐα
  Παπούλιας Κάρολος 2005 2015 Ιωάννινα
  Παυλόπουλος Προκόπης 2015   Μεσσηνία

  Πρωθυπουργοί

  Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 1822 1823 Κωνσταντινούπολη
  Κουντουριώτης Γεώργιος 1823 1826 Ύδρα
  Καποδίστριας Ιωάννης 1827 1831 Κέρκυρα
  Ιωσήφ φον Άρμανσμπεργκ 1835 1837 Βαυαρία
  Βασιλεύς Όθων 1837 1843 διηύθυνε αυτοπροσώπως το συμβούλιο
  Κωλέττης Ιωάννης 1844 1847 Ιωάννινα
  Κανάρης Κωνσταντίνος 1848 1849 Ψαρά
  Κριεζής Αντώνιος 1849 1854 Ύδρα
  Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 1854 1855 [βλ. ανωτέρω]
  Βούλγαρης Δημήτριος 1855 1857 Ύδρα
  Μιαούλης Αθανάσιος 1857 1862 Ύδρα
  Κουμουνδούρος Αλέξανδρος 1866 1868 Μεσσηνία
  Βούλγαρης Δημήτριος 1868 1869 [βλ. ανωτέρω]
  Ζαΐμης Θρασύβουλος 1869 1870 Αχαΐα
  Δεληγιώργης Επαμεινώνδας 1872 1874 Αιτωλία
  Βούλγαρης Δημήτριος 1874 1875 [βλ. ανωτέρω]
  Κουμουνδούρος Αλέξανδρος 1875 1882 [βλ. ανωτέρω]
  Τρικούπης Χαρίλαος 1882 1885 Αιτωλία
  Δηλιγιάννης Θεόδωρος 1885 1886 Αρκαδία
  Τρικούπης Χαρίλαος 1886 1890 [βλ. ανωτέρω]
  Δηλιγιάννης Θεόδωρος 1890 1892 [βλ. ανωτέρω]
  Τρικούπης Χαρίλαος 1893 1895 [βλ. ανωτέρω]
  Δηλιγιάννης Θεόδωρος 1895 1897 [βλ. ανωτέρω]
  Ζαΐμης Αλέξανδρος 1897 1899 Αχαΐα
  Θεοτόκης Γεώργιος 1899 1901 Κέρκυρα
  Ζαΐμης Αλέξανδρος 1901 1902 [βλ. ανωτέρω]
  Θεοτόκης Γεώργιος 1903 1904 [βλ. ανωτέρω]
  Θεοτόκης Γεώργιος 1905 1909 [βλ. ανωτέρω]
  Βενιζέλος Ελευθέριος 1910 1915 Χανιά
  Βενιζέλος Ελευθέριος 1917 1920 [βλ. ανωτέρω]
  Γούναρης Δημήτριος 1921 1922 Αχαΐα
  Γονατάς Στυλιανός 1922 1924 Αχαΐα
  Πάγκαλος Θεόδωρος 1925 1926 Αττική
  Ζαΐμης Αλέξανδρος 1926 1928 [βλ. ανωτέρω]
  Βενιζέλος Ελευθέριος 1928 1932 [βλ. ανωτέρω]
  Τσαλδάρης Παναγής 1933 1935 Κορινθία
  Μεταξάς Ιωάννης 1936 1941 Κεφαλλονιά
  Γερμανική κατοχή 1941 1944
  Σοφούλης Θεμιστοκλής 1947 1949 Σάμος
  Βενιζέλος Σοφοκλής 1950 1951 υιός Ελ.Βενιζέλου
  Πλαστήρας Νικόλαος 1951 1952 Καρδίτσα
  Παπάγος Αλέξανδρος 1952 1955 Κυδωνίες
  Καραμανλής Κωνσταντίνος 1955 1963 Σέρρες
  Παπανδρέου Γεώργιος 1963 1965 Αχαΐα
  Στεφανόπουλος Στέφανος 1965 1966 Ηλεία
  Παπαδόπουλος Γεώργιος 1967 1973 Αχαΐα
  Καραμανλής Κωνσταντίνος 1974 1980 [βλ. ανωτέρω]
  Παπανδρέου Ανδρέας 1981 1989 υιός Γ.Παπανδρέου
  Μητσοτάκης Κωνσταντίνος 1990 1993 Χανιά
  Παπανδρέου Ανδρέας 1993 1996 [βλ. ανωτέρω]
  Σημίτης Κωνσταντίνος 1996 2004 Αττική
  Καραμανλής Κωνσταντίνος 2004 2009 ανιψιός Κ.Καραμανλή
  Παπανδρέου Γεώργιος 2009 2011 υιός Ανδρ.Παπανδρέου
  Σαμαράς Αντώνης 2012 2015 Μεσσηνία
  Τσίπρας Αλέξιος 2015   Άρτα

  Κύπρος

  Μακάριος 1960 1977 Πάφος
  Κυπριανού Σπύρος 1977 1988 Λεμεσσός
  Βασιλείου Γιώργος 1988 1993 Πάφος
  Κληρίδης Γλαύκος 1993 2003 Λεμεσσός
  Παπαδόπουλος Τάσσος 2003 2008 Λευκωσία
  Χριστόφιας Δημήτρης 2008 2013 Κυρήνεια
  Αναστασιάδης Νικόλαος 2013   Λεμεσσός
  Κατηγορία: