Το τέλος της Βασιλείας

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Φεβρουάριος 2023

  «Το τέλος της Βασιλείας» του Γεώργιου Λεονταρίτη
  Εκδόσεις «Πελασγός», 2022

  Η πιο ταραγμένη περίοδος της νεωτέρας Ιστορίας μας, διαδραματίσθηκε από το 1967 μέχρι την πρώτη φάση της Μεταπολιτεύσεως. Η επέμβαση του Στρατού στην πολιτική ζωή, δεν έγινε τυχαία. Υπήρξαν σοβαρές αφορμές. Μόνο που όταν εγκαίρως διάφοροι πολιτικοί και δημοσιογραφικοί παράγοντες έκρουσαν τον κώδωνα κινδύνου δεν εισακούσθηκαν.

  Στην περίοδο 1967-1974 υπήρχαν βεβαίως πολλά πρόσωπα που εκυριάρχησαν. Αλλά τρεις πρωταγωνιστές ξεχώρισαν για το ρόλο τους στην πορεία των εξελίξεων: Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ο αρχηγός της Επαναστάσεως Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο κορυφαίος δημοσιογράφος Σάββας Κωνσταντόπουλος. Ο Βασιλεύς δεν είχε αντιληφθεί ότι δεν ήλεγχε τον Στρατό. Ο Παπαδόπουλος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι τον υπόσκαπταν μωροφιλόδοξοι κατώτεροι αξιωματικοί. Κι ο Σάββας Κωνσταντόπουλος προσπάθησε να δημιουργήσει «μέτωπο» Βασιλέως-Παπαδοπούλου εναντίον των φιλόδοξων συνωμοτών, που εάν επετύγχανε, θα βαδίζαμε ταχύτερα στην αποκατάσταση της νομιμότητας, και θα είχαμε αποφύγει την εθνική συμφορά της Κύπρου.

  Ο συγγραφέας του βιβλίου Γιώργος Λεονταρίτης, μέσα από το αρχείο του Σάββα Κωνσταντόπουλου και με μαρτυρίες πολλών πρωταγωνιστών της εποχής, περιγράφει τα παρασκήνια της δραματικής εκείνης εποχής.