Το συμφέρον των Ελλήνων

 • Δημοσιεύτηκε: 05 Ιανουάριος 2018

  Ηabitat destruction ή habitat loss ονομάζεται στην επιστημονική ορολογία η καταστροφή των οικοτόπων ενός είδους. Ή, ορθότερα, η διαδικασία κατά την οποία ο φυσικός βιότοπος ενός είδους αδυνατεί να υποστηρίξει τα είδη που είναι παρόντα. Σε αυτήν τη διαδικασία οι οργανισμοί που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν τον τόπο αντικαθίστανται ή καταστρέφονται, με συνέπεια τη μείωση της βιοποικιλότητας.

  Η καταστροφή των οικοτόπων, λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας, οφείλεται κυρίως στην συλλογή φυσικών πόρων για την βιομηχανική παραγωγή και την αστικοποίηση. Η καταστροφή των βιοτόπων θεωρείται σήμερα ο κύριος λόγος της εξαφάνισης ειδών σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια διαδικασία αλλαγής του φυσικού περιβάλλοντος που μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, όπως ο κατακερματισμός του βιοτόπου, οι γεωλογικές διαδικασίες, η αλλαγή του κλίματος και οι ανθρώπινες δραστηριότητες, για παράδειγμα η εισαγωγή εισβαλλόντων ειδών.

  Αν καταφέρετε να βρείτε έστω και έναν αριστερό-οικολόγο που να διαφωνεί με τον παραπάνω ορισμό, να μου στείλετε τη διεύθυνσή του. Αν πάρετε, όμως, τον παραπάνω ορισμό και τον προσαρμόσετε ώστε να αφορά το πώς η χώρα μας αλλάζει με τρόπο που «αντικαθιστά ή καταστρέφει» τον ιθαγενή πληθυσμό της και τον δώσετε σε κάποιον αριστερό, κατά πάσα πιθανότητα θα χαρακτηριστείτε «ρατσιστής» και είναι πιθανόν η κουβέντα να τελειώσει εκεί.

  Αυτό έκανε και ο «εκπρόσωπός» μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Παπαδημούλης με το τελευταίο tweet του αναφορικά με το ζήτημα του κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτό σημείωνε: «Το κοινωνικό μέρισμα καλώς το πήραν όσοι μένουν στην Ελλάδα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια που ορίστηκαν. Η λογική «κοινωνικό μέρισμα μόνο για Έλληνες» μυρίζει ρατσισμό. Θα πουν κάτι γι’ αυτό η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής; Πάλι μικροπολιτική σιωπή;»

  Το γεγονός ότι ζούμε - προφανώς λόγω ανθρώπινης παρέμβασης - σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι «οργανισμοί που προηγουμένως χρησιμοποιούσαν τον τόπο αντικαθίστανται ή καταστρέφονται» είναι άσχετο, καθώς για την Αριστερά οι νόμοι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ολόκληρη την υπόλοιπη φύση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ανθρώπους.

  Είναι παρανοϊκό αυτό που βιώνουμε. Η κυριαρχία της αριστερίστικης «πολιτικής ορθότητας» και η επιβολή της μέσω κατηγοριών, όπως αυτή του ρατσισμού, δεν επιτρέπει σε κανέναν να πει το απλό, ότι, δηλαδή, χρέος των κυβερνήσεων της Ελλάδας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων. Εάν το πει κανείς αυτό στην παρανοϊκή μεταφιλελεύθερη δημοκρατία των ΜΚΟ και των δικτύων εξουσίας που περιβάλλουν τους κομματικούς οργανισμούς, κινδυνεύει να οδηγηθεί στα δικαστήρια ως εγκληματίας σκέψης.