Σωτήρης Σοφιανόπουλος (1938-2020)

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Ιανουάριος 2021

  «Σωτήρης Σοφιανόπουλος: Ιδιοκτήτης της ΧΡΩΠΕΙ και οραματιστής της ενδογενούς παραγωγικής ανάπτυξης (1938-2020)» του Χρήστου Μαλτέζου
  Εκδόσεις «Πελασγός», 2021

  Το έργο του τελευταίου ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ, χημικού και βιομήχανου Σωτήρη Σοφιανόπουλου, αποτελεί μια πλούσια παρακαταθήκη γνώσεων και εμπειριών για ενδογενή παραγωγική ανάπτυξη μέσα από ελληνική εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία. Τις επιστημονικές διαπιστώσεις του, τις ερευνητικές εργασίες του και τα συμπεράσματά του, εκφράζει με απλούστευση και γλαφυρότητα που συναρπάζει.

  Μέσα από αυτό το βιβλίο:

  * Παρακολουθούμε την ιστορία της ΧΡΩΠΕΙ από την ίδρυση της μέχρι το οριστικό της κλείσιμο. Την ανάδειξη του πλήθους των ενεργειακών πηγών από τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο και την οδύσσεια της ΧΡΩΠΕΙ για το πετρέλαιο της Ζακύνθου, από την αλληλογραφία του ιδίου με τη κρατική μηχανή, που παρατίθεται με χρονολογική σειρά.

  * Ανακαλύπτουμε τα πατριωτικά κίνητρα του Σωτήρη Σοφιανόπουλου που τον ώθησαν στη προσπάθεια ανάπτυξης βιομηχανίας όπλων-καυσίμων πυραύλων στη ΧΡΩΠΕΙ, τα οποία και περιγράφονται.

  * Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος, μας αναδεικνύει την σπουδαιότητα των ζωοτροφών σε συνάρτηση με τις γεωργικές καλλιέργειες, για βιώσιμη και οικονομική ανάπτυξη της πλούσιας και γεωκλιματολογικά ευνοημένης χώρας μας. Μας κοινοποιεί διαπιστώσεις του και υποδεικνύει τρόπους παραγωγικής ανάπτυξης για τη κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργεια.

  * Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος αναφέρεται στον ορυκτό και μεταλλευτικό πλούτο της χώρας μας σε χρυσό, πολύτιμους λίθους, βωξίτη, τιτάνιο, σίδηρο, νικέλιο, αλουμίνιο κ.α. και στον ενεργειακό ορυκτό της πλούτο, όπως ο λιγνίτης και η τύρφη. Καταθέτει προτάσεις για την αξιοποίηση του δασικού και υδάτινου πλούτου της χώρας μας, καθώς και μια καινοτόμο μελέτη του για άμεση πυρόσβεση από πάγιες εγκαταστάσεις με κανόνια νερού στα δάση. Υπερασπίζεται την χρήση εναλλακτικών πηγών για καθαρή ενέργεια και τη προστασία βιοτόπων και οικοσυστημάτων του τόπου μας.