Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Ιούνιος 2020

  «Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας» του Ιωάννη Αθανασόπουλου
  Εκδόσεις «Πελασγός», 2020

  Έως σήμερα, δεν έχει γραφεί μία πλήρης και ευρέως αποδεκτή βιογραφία της σημαίνουσας αυτής προσωπικότητος, η οποία αντιμετωπίζεται συχνά με μονομέρεια από πολλούς συγγραφείς. Το αδιαμφισβήτητο αυτό κενό έρχεται να καλύψει ο νεαρός συγγραφεύς και δόκιμος μελετητής Ιωάννης Αθανασόπουλος με το παρόν σύγγραμμά του, το οποίο είναι το δεύτερο με θέμα τον Ναπολέοντα Ζέρβα και τον ΕΔΕΣ. Πρόκειται για μία ώριμη επιστημονική μονογραφία, η οποία συμπληρώνει το προηγούμενο βιβλίο του και αναδεικνύει την συγγραφική εξέλιξή του.

  Η θεματική του παρόντος βιβλίου καλύπτει χρονικά μία μεγάλη περίοδο (1891-1957), κατά την οποία διαμορφώθηκαν τα σύνορα του νεότερου ελληνικού κράτους. Είναι τα χρόνια της δόξας, αλλά και της συμφοράς. Ο συγγραφεύς περιγράφει με ενάργεια και πληρότητα την ιστορική πορεία του Ζέρβα από την Άρτα μέχρι την Αθήνα.

  Ήταν γόνος γνωστής οικογενείας από το μαρτυρικό Σούλι, με μεγάλη δράση τόσο εναντίον του Αλή Πασά, όσο και στην Εθνεγερσία του 1821. Ο ίδιος είχε συναίσθηση του βάρους του ονόματος που είχε κληρονομήσει. Έπρεπε να φανεί αντάξιος των προγόνων του και το κατάφερε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έλεγε δε συχνά με την χαρακτηριστική αίσθηση τού χιούμορ που τον διέκρινε: «Είμαι και Ναπολέων, είμαι και Ζέρβας».