Η Μεγάλη Αντικατάστασις

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Δεκέμβριος 2017

  «Η Μεγάλη Αντικατάστασις» του Ηλία Ηλιόπουλου
  Εκδόσεις «Πελασγός», 2017

  «Ουδείς στέργει άγγελον κακών επών», λέγει ο μάντης Τειρεσίας στον τύραννο Οιδίποδα. Εν τούτοις, κατά την ψύχραιμη, νηφάλια και ορθολογική εκτίμησιν του γράφοντος, ερειδομένη επί μακράς και προσεκτικής μελέτης του ζητήματος από του έτους 1991 και μετέπειτα, είναι απολύτως βέβαιον ότι, εντός διαστήματος μόλις μίας 25ετίας, μέχρι του έτους 2040, η Ελλάς δεν θα είναι πλέον η χώρα των Ελλήνων, φιλοξενούσα ίσως και ένα εύλογον και αφομοιώσιμον αριθμόν αλλοδαπών μεταναστών - εάν και εφ’ όσον η ιδία το επιθυμεί, φυσικά!

  Τουναντίον, η Πατρίδα μας θα έχει μεταλλαχθεί σε μίαν πλειονοψηφικώς αφροασιατικήν (κατά μέγα μέρος δε και μουσουλμανικήν) χώραν. Η Ελλάς του 2040 θα είναι μία πολυεθνική, πολυγλωσσική, πολυθρησκευτική, «πολυπολιτισμική» χώρα, ένα ουδετεροεθνές (οιονεί) κρατικόν μόρφωμα, κείμενον στην περιφέρειαν της Ευραβίας, κάπου στο βάθος ενός από τους ομόκεντρους κύκλους της (εν τω μεταξύ διαλυθησομένης) Ε.Ε., μεταξύ Μεγάλης Αλβανίας και Μεγάλης Τουρκίας.

  Η Μεγάλη Αντικατάστασις θα έχει περατωθεί...