Η δόξα των Ελλήνων

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Μάιος 2020

  «Η δόξα των Ελλήνων» του Συλβαίν Γκουγκενέμ
  Εκδόσεις «Ενάλιος», 2019

  Ποιός υπήρξε ο ρόλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην πολιτιστική ανάπτυξη της Λατινικής Ευρώπης κατά την περίοδο της ρωμανικής τέχνης;

  Στο Βυζάντιο αντιγράφηκε το σύνολο σχεδόν των έργων της αρχαίας Ελλάδας. Στην αυτοκρατορική πρωτεύουσα η αρχαία κουλτούρα εξακολούθησε να αποτελεί το θεμέλιο της σχολικής εκπαίδευσης. Αυτό το βυζαντινό υλικό μεταβιβάσθηκε στις βασιλικές αυλές και σε όλη την έκταση της Ευρώπης του 10ου ως 12ου αιώνα στις κοιλάδες του Μεύση και του Ροδανού, στην Γερμανία, ακόμη και στα βασίλεια της Σκανδιναβίας.

  Ο εμβριθής Συλβαίν Γκουγκενέμ μέσα από την μεγαλειώδη αυτή μελέτη του αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια, αποδίδοντας στο Βυζάντιο τα εύσημα για την μεταβίβαση της αρχαίας γνώσης σε όλον τον Δυτικό Κόσμο.