Γρηγόρης Σούρλας: Ο καπετάνιος της Θεσσαλίας

 • Δημοσιεύτηκε: 01 Απρίλιος 2016

  «Γρηγόρης Σούρλας: Ο καπετάνιος της Θεσσαλίας» του Ιωάννη Γιαννάκενα.
  Εκδόσεις «Πελασγός», 2016.

  Ο Θωμάς Πεντζόπουλος, αντιστράτηγος και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ανέφερε ότι: «Προσέφερεν σοβαράς εθνικάς υπηρεσίας, εργασθείς με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Το χαρακτηριστικό του ανδρός είναι ότι τα ελατήρια του αγώνος του δεν ήταν ιδιοτελή. Είναι καθ’ όλα άξιος Έλλην και δικαιούται πάσης υποστηρίξεως υπό του κράτους διά τας προσφερθείσας υπηρεσίας του. Η φήμη του ως εθνικού αγωνιστού είναι γνωστή εις ολόκληρον την Θεσσαλίαν και Φθιώτιδα».

  Ανάλογες βεβαιώσεις είχαν εκδόσει και ο ταξίαρχος Κλήμης Πυλορώφ, διοικητής του 2ου Συντάγματος Ιππικού, και ο υποστράτηγος Βασίλειος Βλάχος, διοικητής του Β’ Σώματος Στρατού. Ακόμα και πολιτικά κόμματα όπως ο «Ελληνικός Συναγερμός» του στρατάρχη Παπάγου έκαναν γνωστό ότι «νομιμοποιείται η παρ’ ημών πλήρης και απεριόριστος εκπροσώπησις της οργανώσεως του Γρηγορίου Σούρλα εις τας ευρυτέρας περιοχάς Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας».

  Ωστόσο παρά τις θερμές διακηρύξεις των κρατικών αρχών και την άτυπη ανακήρυξή του, ως κομματάρχη της περιοχής, ο Σούρλας διατήρησε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του. Όπως είπε άλλωστε κάποτε σε μια συνάντησή του με τον Παπάγο: «Ότι έκανα, το έκανα για την πατρίδα».