Τουρκικό κρατικό ίδρυμα απειλεί με κατάληψη Κύπρου, Θράκης και Μακεδονίας

  • Δημοσιεύτηκε: 15 Απρίλιος 2006

    Προ ολίγων εβδομάδων, το "Τουρκικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών" (T.U.S.A.M.), δημοσίευσε μελέτη του για ενδεχόμενο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Το κείμενο υπογράφει ο αντιπρόεδρος του κρατικού αυτού ιδρύματος Αλί Κιουλεμπί, εκ των βασικών διαμορφωτών της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τζουμχουριέτ" στις 14 Φεβρουαρίου 2006.

    Στο ψυχροπολεμικό αυτό ντοκουμέντο, απειλείται ευθέως η Ελλάδα με κατάληψη ολόκληρης της Θράκης και της Μακεδονίας από τον τουρκικό στρατό, μέχρι του Αξιού ποταμού, δυτικά της Θεσσαλονίκης. Για την Κύπρο, το T.U.S.A.Μ. απειλεί με κατάληψη ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της Ε.Ε., για να "τελειώσει το έργο που αφήσαμε μισό το 1974", όπως προκλητικά γράφει.

    Νοουμένου ότι το Τ.U.S.A.Μ. είναι κρατικό ίδρυμα και think-tank της Τουρκίας που συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της, πως αντιμετωπίζει η Επιτροπή τέτοιες θέσεις, που απειλούν ευθέως κράτη-μέλη της Ε.Ε. με εδαφικό ακρωτηριασμό; Συνάδει ο ευθύς αυτός επεκτατισμός της επίσημης Τουρκίας με την υποτιθέμενη θέλησή της να γίνει πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας; Προτίθεται η Επιτροπή να ζητήσει εξηγήσεις από το ΥΠ.ΕΞ. της Τουρκίας για τις ωμές αυτές απειλές σε βάρος της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας;