Συλλογή υπογραφών για την καθαίρεση του «καθηγητή» Αντώνη Λιάκου

  • Δημοσιεύτηκε: 19 Μάιος 2010

    Το 1988, η Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών προκήρυξε θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την «Ιστορία Νεωτέρας Ελλάδος». Υποψήφιοι μείνανε τελικά δύο, οι Δημήτρης Μιχαλόπουλος και Αντώνης Λιάκος, επίκουροι καθηγητές τότε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τελικά τη θέση την πήρε ο Λιάκος - παράνομα όμως, επειδή εκλέχτηκε με επιτροπή διμελή και όχι τριμελή, όπως ο νόμος ορίζει (δεν έβρισκαν τρίτο δηλαδή, για να τον κάνουνε νόμιμα).

    Ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μετά από επτά χρόνια εκδόθηκε η απόφαση 3138/1996, με την οποία ακυρώνεται η εκλογή του Λιάκου. Επειδή όμως αυτός ο τελευταίος είχε στο μεταξύ προλάβει να προαχθεί στη βαθμίδα του καθηγητή, διευκρινιζόταν στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι, εφόσον προϋπόθεση της εξέλιξής του αυτής αποτελούσε η νόμιμη εκλογή του στη βαθμίδα του αναπληρωτή (η οποία εκλογή αποδείχτηκε παράνομη), έπρεπε να εκπέσει στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και να επαναληφθεί η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του αναπληρωτή - νομίμως αυτήν τη φορά και με συνυποψήφιό του τον Δημήτρη Μιχαλόπουλο.

    Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχουν, μέχρι σήμερα, αρνηθεί να εφαρμόσουν την απόφαση 3138/1996 του Συμβουλίου της Επικρατείας - με τα γνωστά γενικευμένα αποτελέσματα στον χώρο της Παιδείας, που έχει πια από καιρό πάψει να είναι εθνική.

    Όσοι φίλοι και γνώστες του εθνομηδενιστικού έργου του Αντώνη Λιάκου συμφωνούν με την ανωτέρω αξίωση, παρακαλούνται να στείλουν τη φράση: «Ναι, να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας» μαζί με το όνομα, επίθετο και το e-mail τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: epitropi1978@gmail.com