Παράνομη η απόφαση για έκδοση νέων διαβατηρίων

  • Δημοσιεύτηκε: 19 Δεκέμβριος 2006

    Με την εγκύκλιο αριθ. 3021/22/96/1 της 8 Δεκεμβρίου 2006 του ελληνικού Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα εν ισχύ ελληνικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Προξενικές Αρχές της χώρας παύουν αυθαιρέτως να ισχύουν από την 31.12.2006 και οι πολίτες θα πρέπει να υποβληθούν στην διαδικασία έκδοσης νέων διαβατηρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 της 13 Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών. Οι προθεσμίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ορίζονται το αργότερο 18 μήνες για την εικόνα του προσώπου και 36 μήνες για τα δακτυλικά αποτυπώματα από την ημερομηνία υιοθέτησης του, αλλά στο Άρθρο 6 του Κανονισμού (ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη), ορίζεται ότι: «Εντούτοις, δε θίγεται η ισχύς των ήδη εκδοθέντων διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων».

    Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, η Ελληνική κυβέρνηση παραβίασε το Άρθρου 6 του Κανονισμού δημιουργώντας τεράστια ταλαιπωρία και κομφούζιο στους πολίτες και αναγκάζοντάς τους να καταβάλουν αναιτίως υψηλά παράβολα, καθώς και να βγάλουν ειδικές φωτογραφίες με κόστος που ξεπερνά τα 70 Ευρώ ανά άτομο, δηλ. 280 Ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια; Η Ελλάδα υποχρεούται να αποζημιώσει τους πολίτες που θα θελήσουν να ταξιδέψουν και θα υποστούν καθυστερήσεις ή θα χάσουν τις πτήσεις τους εξαιτίας της παραπάνω απόφασης και παρά το ότι θα κατέχουν νομίμως εν ισχύ ελληνικά διαβατήρια που θα έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και θα ισχύουν και μετά την 1.1.2007; Η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία του Άρθρου 226 ΕΚ για παραπομπή της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω παραβίασης του κοινοτικού δικαίου;