Πανελλήνια συνάντηση Εθνικιστών στην Λαμία

 • Δημοσιεύτηκε: 14 Οκτώβριος 2012

  Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση Εθνικιστών στην Λαμία την Κυριακή 14 Οκτωβρίου. Κατά την διάρκεια της συναντήσεως έγιναν σύντομες εισηγήσεις, τοποθετήσεις, αλλά και αναλύσεις και σχόλια επ' αυτών σε πνεύμα ελευθερίας.

  Δηλώθηκε εξ αρχής ότι η συνάντηση δεν επιθυμεί να δημιουργήσει αναχώματα σε υπάρχουσες προσπάθειες, παρά το ότι κάποιες εξ αυτών λειτούργησαν ως αναχώματα τού Ελληνικού Εθνικισμού κατά το παρελθόν. Ελέχθη ότι, λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων σε ζητήματα κυρίως τακτικής και άσκησης πολιτικής, καθένας και καθεμιά μπορούν να ενταχθούν σε όποιο υπάρχον κόμμα τού εθνικιστικού και πατριωτικού φάσματος επιθυμούν, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν, η δε επιλογή εκάστου πρέπει να γίνει σεβαστή σε πνεύμα συναγωνιστικότητας, αλλά και με προοπτική μελλοντικής συνάντησης. Πολλοί μάλιστα εκ των παρευρισκομένων εξέφρασαν συγκεκριμένες προτιμήσεις.

  Σημειώθηκε η ανάγκη να υποστηριχθούν όλες ανεξαιρέτως οι προσπάθειες που κινούνται σε εθνική κατεύθυνση (μπλογκς, ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες, ομαδώσεις, φορείς, σύλλογοι κ.α.). Εκρίθη σκόπιμο να (επανα)λειτουργήσουν «Σχολές Εθνικής Μορφώσεως», αλλά και να ενισχυθούν πλατφόρμες εθνικής δράσης.

  Το πιο σημαντικό σημείο τής συναντήσεως όμως ήταν η απόφαση δημιουργίας μιας «Δεξαμενής Σκέψης και Δράσης» και μιας Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα δρομολογήσει εξελίξεις προς τις κατευθύνσεις που συζητήθηκαν, ώστε να καταστεί δυνατό να επικαιροποιηθούν, ανανεωθούν, αναλυθούν περαιτέρω, κωδικοποιηθούν και επικοινωνηθούν επαρκώς οι θέσεις τού Ελληνικού Εθνικισμού έως ότου καταστεί δυνατόν να γίνει κτήμα και συνείδηση όλων των Ελλήνων. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει και μέσα από ένα νέο κόμμα, στο οποίο δυνητικά θα μπορούσαν να συναντώνται όλοι οι Έλληνες. Σπέρματα αυτής τής προοπτικής υπήρξαν σε τοποθετήσεις συναγωνιστών αλά δεν επεδιώχθη περαιτέρω ανάλυση επ' αυτού στην παρούσα συνάντηση.

  Η συνάντηση επερατώθη με την τήρηση ενός λεπτού σιγής για θανόντα συναγωνιστή, αλλά και για όλους τους συναγωνιστές που χάθηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν και εψάλη ο εθνικός ύμνος ως έκφραση ενότητας και αγώνα.

  Κατηγορία: