Ο Μάκης Βορίδης αγορεύει για την κατάσταση στον χώρο του Πολιτισμού

  • Δημοσιεύτηκε: 22 Ιανουάριος 2008

    Ο Μάκης Βορίδης μιλάει στην Βουλή για τον Ελληνικό Πολιτισμό, την πολιτιστική προσφορά του εθνικής παρατάξεως στο παρελθόν (Ίων Δραγούμης, Περικλής Γιαννόπουλος, Άγγελος Σικελιανός κ.α.) και την σημερινή πολιτιστική κατάπτωση που κορυφώθηκε με το σκάνδαλο Ζαχόπουλου στο Υπουργείο Πολιτισμού.

    Κατηγορία: