Οι αρχές και το πρόγραμμα του συνδυασμού ΚΑΡΔΙΑ

 • Δημοσιεύτηκε: 28 Μάιος 2006

  Οι θέσεις και το πρόγραμμά μας έχουν διπλή υπόσταση και προσανατολισμό, τόσο πολιτικό όσο και αυτοδιοικητικό. Έτσι:

  1. Μία αυτοδύναμη και ισχυρή αυτοδιοικητική πρόταση με σαφή πατριωτικό προσανατολισμό, απαλλαγμένη από εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, αποτελεί ένα σπουδαίο όπλο και μέσο άμυνας ενάντια στην εισβολή της παγκοσμιοποίησης.
  2. Στη λογική των διαχειριστών, δέσμια των δοτών επιλογών της παγκοσμιοποίησης, αδιέξοδη και αποτυχημένη μέχρι σήμερα, αντιπαραθέτουμε την χάραξη και υλοποίηση μιάς αναπτυξιακής στρατηγικής πού εκτείνεται σε βάθος χρόνου, εκμεταλλεύεται στον έπακρο τόσο τις γεωοικονομικές δυνατότητες του νομού μας και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας και των ανθρώπων μας, όσο και τις δυνατότητες των εθνικών και Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα οποία για μας είναι το πεδίο δράσεως και αναπτύξεως και όχι ο δρόμος της υποχρεωτικής μας πορείας.
  3. Η ενίσχυση των ζωτικότερων τμημάτων της κοινωνίας, της μικρομεσαίας αστικής και της αγροτικής τάξεως μέσα από μία σειρά μέτρων πού θα συνθέτουν τις τοπικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες σε μία αυτόνομη και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία θα αποτελέσει τη σπονδυλική στήλη του κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά και το εφαλτήριο της μελλοντικής αναπτύξεως.
  4. Η ενίσχυση του πολιτισμού και της εθνικής μας ταυτότητος μέσα από την ισχυροποίηση υλική, ηθική και πνευματική και την αυτογνωσία της κοινωνίας μας, θα αντιπαραθέσει στο βίαια εισαγόμενο έκτρωμα της πολυπολιτισμικής (δηλαδή α-πολιτισμικής) κοινωνίας, το πανίσχυρο αντέρεισμα του εθνικού μας πολιτισμού και της λαϊκής μας παράδοσης, ένα πραγματικά πανίσχυρο προπύργιο που έχει βάθος, ιστορία και ρίζες χιλιάδων χρόνων.

  Β. Οι αρχές του συνδυασμού μας
  • Η αρχή των ανθρώπων. Σκοπός της πολιτικής είναι ο άνθρωπος και μάλιστα στη συλλογική του μορφή σαν λαός, σαν κοινωνία. Η πολιτική δεν ασκείται για βελτίωση των αριθμών και των στατιστικών, ούτε είναι γραμμές και κουκίδες πάνω στο χάρτη. Γίνεται από ανθρώπους, με ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Σκοπός μας είναι η εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου διαβιώσεως και μιας ισχυρής μελλοντικής προοπτικής στούς ανθρώπους του νομού μας.
  • Η αρχή της ισότητας. Όλοι οι Δήμοι, όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και όλοι οι πολίτες του Νομού θα αντιμετωπίζονται ισότιμα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ίση αντιμετώπιση και ισόρροπη ανάπτυξη για όλους.
  • Η αρχή του ελαχίστου. Υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο όρων διαβιώσεως (δρόμοι, ηλεκτροφωτισμός, επικοινωνία, ύδρευση, αποχέτευση) κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται να ζεί κανείς συμπολίτης μας. Πρωταρχικό μας καθήκον είναι να φέρουμε όλους τους πολίτες, όλου του Νομού πάνω από το όριο αυτό. Αυτό το σημείο δεν είναι η κατάληξη, αλλά το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε το έργο μας.

  Γ. Βάσεις του προγράμματός μας
  1. Εργασία. Συνεχής, αδιάλειπτη με σύστημα και συνέπεια. Εργασία από όλους με πρώτο το Νομάρχη για το καλό όλων.
  2. Οργάνωση. Συστηματοποίηση και οργάνωση των υπηρεσιών. Λειτουργική διαμόρφωση των ιεραρχιών, απαγκίστρωση από την γραφειοκρατία, κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και αποκέντρωση του ανθρωπίνου δυναμικού.
  3. Αξιοποίηση των πόρων.
   • Ανθρωπίνων. Η αξιοποίηση του ανεκτίμητου ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού λαού αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο μας στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Το πολιτικό κατεστημένο αγνοεί αυτές τις τεράστιες δυνατότητες του λαού μας και δεν μπορεί ή και δεν θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Η σωστή και πλήρης αξιοποίηση εξ άλλου του παρεξηγημένου και εν πολλοίς ανεκμετάλλευτου ευγενούς δυναμικού των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από τακτικές διαρκούς επαναξιολογήσεως, ιεραρχήσεως και εκπαιδεύσεως, θα δώσει την απαραίτητη κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση τόσο των τακτικών μας στόχων όσο και των στρατηγικών μας σκοπών.
   • Υλικών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις γεωγραφικές και γεωοικονομικές δυνατότητες του νομού μας. Ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν είναι μία στατική μελέτη αλλά μία δυναμική και διαδραστική πορεία μέσω τακτικών στόχων προς τον στρατηγικό μας σκοπό.
  4. Αξιοποίηση και καλλιέργεια της τεχνογνωσίας. Γνώση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Συνεχής κυκλική εκπαίδευση του στελεχικού μας δυναμικού. Εφαρμογή της πληροφορικής, των τεχνικών της προσομοίωσης και των νευρωνικών δικτύων καθώς και της ψηφιακής τεχνολογίας στον σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση του έργου μας. Διαρκής εισαγωγή των νέων τεχνικών, υλικών και τεχνογνωσίας τόσο στον αγροτικό όσο και σε άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητος.
  5. Δημιουργία υποδομών. Το έργο μας δεν θα έχει ψηφοθηρικό χαρακτήρα. Οικοδομούμε βάσει προγράμματος και όχι για το θεαθήναι. Θα βάλουμε τα θεμέλια για τη σωστή μελλοντική ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσης ότι και αν μας κοστίσει αυτό πολιτικά.
  6. Μακροχρόνιος σχεδιασμός και στρατηγική. Δεν σχεδιάζουμε μόνο για την τετραετία της θητείας μας. Κριτήριο μας δεν είναι η μελλοντική εκλογική μας προίκα αλλά το μέλλον του τόπου μας. Προσεκτικός στρατηγικός σχεδιασμός σε βάθος χρόνου και καθορισμός των επί μέρους βραχυπρόθεσμων τακτικών στόχων είναι το χαρακτηριστικό της πολιτικής μας. Άλλωστε πιστεύουμε ότι την ειλικρίνειά μας αυτή θα την καταλάβουν και θα την εκτιμήσουν οι συμπολίτες μας.
  7. Σταθερότητα και συνέπεια. Θα είμαστε σταθεροί στις αποφάσεις και στο στρατηγικό μας σχεδιασμό και συνεπείς στις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις μας. Ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές δεν θα εγκαταλείψουμε το ήθος μας και την πολιτική μας ευπρέπεια.

  Δ. Στρατηγικοί στόχοι και θεσμικές δομές

  Παρουσιάζουμε στο πρόγραμμά μας τις στρατηγικές μας επιλογές και τις θεσμικές δομές και αλλαγές που θεωρούμε συμβατές με το αναπτυξιακό μας πρότυπο. Οι επί μέρους τακτικοί στόχοι δεν έχουν θέση σε ένα σοβαρό προεκλογικό πρόγραμμα, αλλά χρησιμοποιούνται απ' όσους χρησιμοποιούνται για λόγους εντυπωσιασμού και μόνον.

  1. Στον Οικονομικό Τομέα. Η στρατηγική μας στον οικονομικό τομέα λαμβάνει οπωσδήποτε υπ' όψιν τα εξής στοιχεία:
   1. Την γεωγραφική θέση του νομού μας που μπορεί να τον κάνει επικοινωνιακό και συγκοινωνιακό κέντρο της βορειοδυτικής και δυτικής με την υπόλοιπη Ελλάδα.
   2. Τον κυρίαρχο ρόλο της αγροτικής παραγωγής στην οικονομία του νομού μας, αλλά και το ζωτικό ρόλο της αγροτικής συμμετοχής στην ποιοτική σύνθεση του πληθυσμού.
   3. Τον επίσης κυρίαρχο και ουσιαστικό ρόλο της μικρής και μεσαίας αστικής τάξεως στην κοινωνική μας σύνθεση και δυναμική.
   4. Το δεινό σημείο πού βρίσκεται ο νομός μας από οικονομικής και αναπτυξιακής πλευράς: πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας με έξαρση στους νέους, ατελές έως ανύπαρκτο οδικό δίκτυο και χαμηλές αναπτυξιακές υποδομές, σημείο από το οποίο πρέπει επειγόντως να ανακάμψουμε πριν φτάσουμε στο σημείο της μη επιστροφής.
   Οι στρατηγικές και θεσμικές αναπτυξιακές μας επιλογές στον οικονομικό τομέα θα είναι:
   • Δημιουργία αγροτικού επιμελητηρίου νομού. Θα πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο που θα έχει συντονιστικό, καθοδηγητικό, συμβουλευτικό και ρυθμιστικό ρόλο στα αγροτικά πράγματα του νομού παντρεύοντάς τα με την τεχνογνωσία, την επιχειρηματικότητα, τις οικονομικές συνθήκες πανελλήνιες και διεθνείς. Στόχος του θα είναι να βρίσκει νέες και εναλλακτικές λύσεις, να συντονίζει την αγροτική παραγωγή με την αγορά, αλλά να συμβάλλει στην καθετοποίηση της επεξεργασίας και στην διάθεση των προϊόντων καθώς και στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με το εθνικό μοντέλο ανάπτυξης.
   • Δημιουργία κέντρου υποδοχής επενδυτών. Θα είναι ένα θεσμικό όργανο ανεξάρτητο, ευέλικτο απαλλαγμένο από γραφειοκρατικές δυσκαμψίες που σκοπός του θα είναι η καλλιέργεια των προϋποθέσεων και η δημιουργία νέων για την προσέλκυση επιχειρηματιών και επενδυτών στο νομό μας.
  2. Στον κοινωνικό τομέα η θέση μας είναι πώς
   • πρέπει να τονίσουμε και να καλλιεργήσουμε τα στοιχεία εκείνα πού συνδέουν και συνθέτουν την κοινωνία μας και όχι το αντίθετο
   • η κοινωνική μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας, αλλά βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής.
   Έτσι λαμβάνουμε πρόνοια για τις δύο εξαιρετικά ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
   • Τα Ατομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και
   • Τους ηλικιωμένους
   με τα εξής μέτρα:
   • Εφαρμόζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα το νόμο πού προβλέπει (και καθοδηγεί με λεπτομέρειες) την ύπαρξη σε όλα τα κοινόχρηστα κτίρια, υποδομών που επιτρέπουν την ευχερή και αξιοπρεπή πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες αναπήρων συμπολιτών μας.
   • Συμμετοχή εκπροσώπου των ΑΜΕΑ σε κάθε κατασκευή ή επισκευή δημοσίου κτιρίου.
   • Συντονίζουμε την εκπαίδευση, αλλά και την κοινωνική ένταξη των ΑΜΕΑ σε συνεργασία με το Δ.Σ. του συλλόγου τους.
   • Διευρύνουμε το θεσμό της Βοήθειας στο Σπίτι ώστε να καλύπτει κάθε γωνία του νομού μας.
   • Καθιερώνουμε μέσω των υπηρεσιών της Νομαρχίας ανοικτή γραμμή ηλικιωμένων, επί 24ώρου βάσεως με όσο το δυνατόν ευρύτερες υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.
   Με ιδιαίτερη ευαισθησία και σοβαρότητα θα μελετήσουμε το θέμα των ουσιαστικών για το μέλλον της κοινωνίας και του λαού μας κοινωνικών κατηγοριών:
   • των πολυτέκνων,
   • των τριτέκνων και
   • των μονογονεϊκών οικογενειών
   και υποσχόμαστε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα είναι πολλαπλά αρωγός και θα τους προσφέρει κάθε εφικτή βοήθεια και αρωγή.
  3. Στον πολιτιστικό τομέα. Ο πολιτισμός μας αποτελεί την ισχυρότερη παράμετρο της κοινωνίας μας. Η καλλιέργεια και αξιοποίηση του πολιτισμού αποτελεί βασικό καθήκον και όχι πάρεργο. Έτσι στις προτεραιότητές μας περιλαμβάνονται:
   • Δημιουργία ανοικτού λαϊκού Πανεπιστημίου. Στελεχωμένο από πανεπιστημιακούς ή άλλους επιστήμονες κύρους, με γνωστικά αντικείμενα μεταξύ άλλων την αγροτική οικονομία, την τοπική ιστορία και την κοινωνιολογία. Θα είναι προσιτό σε όλους μέσω ενοικιασμένου τηλεοπτικού χρόνου και όχι απλώς σε κάποιο ιδιαίτερο χώρο όπως παρόμοιες προσπάθειες σε άλλους νομούς που σιγά σιγά παρήκμασαν.
   • Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας. Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μόνο γνωρίζοντας την ιστορία τους συνειδητοποιούν τον εαυτό τους και χαράζουν το μέλλον τους. Ο νομός της Καρδίτσας έχει κεντρική και καίρια συμμετοχή σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Η ανάδειξη της ιστορίας μας και το πάντρεμα με τον τόπο και τους σύγχρονους ανθρώπους μέσα από την συντονισμένη προσπάθεια της Νομαρχίας θα συμβάλλει στην αυτογνωσία και την καλλιέργεια των ανθρώπων μας. Ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και σύνδεσή τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα.
   • Δημιουργία Τοπικού Αθλητικού Αρχείου στο Διαδίκτυο, αλλά και υλικού, με απώτερο στόχο τη δημιουργία Αθλητικής Βιβλιοθήκης.
   • Καλλιέργεια του Ελληνικού πολιτισμού και της λαϊκής μας παραδόσεως. Σύνδεση του πολιτιστικού γίγνεσθαι παρελθόντος παρόντος και μέλλοντος.

  Με πίστη στο μέλλον και τις προοπτικές του νομού μας και των ανθρώπων του, με διαρκή μας γνώμονα το τρίπτυχο άνθρωποι – γνώση - προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις, με όραμα και στρατηγική και όχι με διαχειριστική λογική θα προχωρήσουμε στο δρόμο μας. Κανένας κόπος δεν θα είναι αβάστακτος, καμία θυσία δεν θα είναι αρκετή, προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό που οραματιστήκαμε, αυτό που με τη βοήθεια και συμμετοχή όλων ξέρουμε πως μπορούμε να πετύχουμε, να κάνουμε πράξη το σύνθημα:

  «ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»