Η προγραμματική διακήρυξη του Λαϊκού Νομαρχιακού Συναγερμού για την Θεσσαλονίκη

 • Δημοσιεύτηκε: 27 Ιούνιος 2006

  1. Συνεχείς αγώνες για τα αυτονόητα:
   • κυκλοφοριακό
   • ρύπανση
   • ύδρευση
   • χώροι στάθμευσης
  2. Σαφής διαχωρισμός και διάκριση ρόλων 1ου, 2ου, Περιφέρειας και Κεντρικής Εξουσίας
  3. Αύξηση ποσοστού του Α.Ε.Π. που αναλογεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
  4. Διεκδίκηση ποσοστού από τα Δημοτικά Τέλη σε ποσοστό 25-30% με σκοπό την κοινή προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των πολιτών
  5. Τοποθέτηση συγκεκριμένων Στρατηγικών Στόχων σε βάθος χρόνου (αξιόλογοι και εφικτοί):
   • ΕΧΡΟ
   • μεταφορά αερολιμένα «Μακεδονία» δυτικά
   • εκμετάλλευση του τεραστίου χώρου του αερολιμένα «Μακεδονία»
  6. Σημασία στο περιβάλλον:
   • οικολογικό
   • ιστορικό (σεβασμός)
   • τουριστικό
   • αναπτυξιακό (αναμφισβήτητες περιθωριοποιήσεις)
   • γεωγραφικό
  7. Παραδειγματισμός από άλλες πόλεις (τι έκαναν; πώς το έκαναν;)
  8. Έμφαση στον Εθελοντισμό
  9. Προσαρμογή και απορροφητικότητα Γ' και Δ' Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης
  10. Σημασία σε, άμεση επικοινωνία με, αξιολόγηση προτάσεων από, συντονισμός με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. για την υποθαλάσσια αρτηρία με το Τεχνικό Επιμελητήριο)
  11. Προαστιακός - Σύνδεση αερολιμένα «Μακεδονία», Λιμένος, Π.Α.Θ.Ε., Σιδηροδρομικού Σταθμού, έτσι ώστε να «έλθουν κοντά» η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία και η υπόλοιπη Ελλάδα.