Η πατριωτική επιλογή

  • Δημοσιεύτηκε: 15 Φεβρουάριος 2004

    Αφίσα του Ελληνικού Μετώπου για τις εθνικές εκλογές το 2004.

    Κατηγορία: