Η θέση του ΛΑ.Ο.Σ. για το μεταναστευτικό και οι επερχόμενες εκλογές

 • Δημοσιεύτηκε: 09 Σεπτέμβριος 2007

  Οι πολιτικές προτάσεις οι οποίες διαφοροποιούν ουσιαστικά τον ΛΑ.Ο.Σ. από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στην Βουλή είναι η σθεναρή στάση στα εθνικά θέματα (π.χ. ονομασία των Σκοπίων, Κυπριακό, τουρκικές διεκδικήσεις κλπ) και η προώθηση μίας αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μία ακόμα τέτοια πρόταση είναι η υποστήριξη των αιτημάτων των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Η πρόταση αυτή, παρ' όλο που είναι υπαρκτή και σημαντική, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διαφοροποιεί ουσιαστικά τον ΛΑ.Ο.Σ., καθώς όλα τα κόμματα κάνουν αναφορές στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα ενώ το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί και προνομιακό χώρο του Κ.Κ.Ε.

  Ενώ, όμως, ο ΛΑ.Ο.Σ. προβάλλει ικανοποιητικά τις θέσεις του για τα εθνικά θέματα, δεν κάνει το ίδιο και με την πρότασή του για το μεταναστευτικό ζήτημα της χώρας. Αυτό ουσιαστικά οδηγεί στην «ακύρωση» του μεταναστευτικού θέματος ως θέματος αιχμής και διαφοροποίησης για τον ΛΑ.Ο.Σ., κάτι που μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο για το κόμμα καθώς έτσι ουσιαστικά απεμπολεί ένα βασικό στοιχείο το οποίο έχει συμβάλλει στην συνεχή εκλογική επιτυχία των αντίστοιχων κομμάτων της Ριζοσπαστικής Δεξιάς στην Δυτική Ευρώπη.

  Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα του κόμματος γιά τις εθνικές εκλογές του 2004 (1) η παράνομη μετανάστευση θεωρείται ως η μεγαλύτερη πληγή της ελληνικής κοινωνίας και το κόμμα υποστηρίζει την επαναπροώθηση των παρανόμων μεταναστών στις χώρες τους ακόμα και με χρηματοδότηση της επανεγκατάστασής τους. Τέλος, για να εισέλθει ένας μετανάστης στην χώρα θα πρέπει να έρχεται για να καλύψει θέση εργασίας που δεν μπορεί να καλυφθεί από Έλληνα ή υπήκοο χώρας μέλους της ΕΕ. Μάλιστα, λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του 2004 ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ Γ. Καρατζαφέρης έθετε ένα ανώτατο πληθυσμιακό όριο 5% για τους μετανάστες στην χώρα (2).

  Σε συνέντευξή του το 2005 ο Γ. Καρατζαφέρης ξαναέκανε λόγο για την επαναπροώθηση των παρανόμων μεταναστών στις χώρες τους και την εστίαζε στους Αλβανούς λέγοντας: «Προτείνω, να βοηθήσουμε, να προωθήσουμε ένα σχέδιο, ως Ελλάς, παρόλο που δεν μας περισσεύουν, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να χρηματοδοτηθούν με προγράμματα οι Αλβανοί να γυρίσουν στην χώρα τους» (3).

  Σε αρθρογραφία του στην εφημερίδα Α1 ο Γ.Καρατζαφέρης έκανε λόγο για ανάγκη απογραφής των παρανόμων μεταναστών που βρίσκονται στην χώρα, την εξέταση των αναγκών της οικονομίας και κατόπιν τον ορισμό από την Βουλή ενός πληθυσμιακού ορίου μεταναστών (στο άρθρο γινόταν λόγος για 300.000 μέγιστο αριθμό) με ιεράρχηση των αναγκών της Ελλάδας και αξιολόγηση των προσόντων των μεταναστών. Κατόπιν, τον επαναπατρισμό των υπολοίπων (4). Σε άλλο άρθρο του έκανε λόγο για «αυστηρώς ελεγχόμενη σε αριθμό και ειδικότητα, μετανάστευση» αποκλείοντας εντελώς την παράνομη μετανάστευση (5).

  Τέλος, στην Διακήρυξη της 11ης Αυγούστου (6), η οποία δημοσιοποιήθηκε προσφάτως, αναφέρεται ότι το κόμμα θεωρεί ότι η οριοθέτηση της μετανάστευσης με την θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων, κανόνων και προϋποθέσεων αποτελεί άμεση εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα.

  Τα προαναφερθέντα, παρ' όλο που είναι αρκετά επιγραμματικά και χρήζουν κάποιων διευκρινήσεων (π.χ. γιατί το πληθυσμιακό όριο να είναι 5% και όχι μεγαλύτερο ή μικρότερο; πώς υπολογίσθηκε ο αριθμός των 300.000 μεταναστών;), δείχνουν ένα κόμμα προσανατολισμένο στην αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και στην προσπάθεια αντιστροφής των αρνητικών συνεπειών της πολιτικής των εκ των υστέρων νομιμοποιήσεων μεταναστών που ακολούθησαν τα δύο μεγάλα κόμματα κατά τα τελευταία 15 έτη. Όμως, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αυτά δεν αρκούν για να πεισθούν οι ψηφοφόροι.

  Σύμφωνα με σχετική δημοσκόπηση, μόλις το 2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο ΛΑ.Ο.Σ (7) μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το πρόβλημα της μετανάστευσης, ενώ την ίδια χρονική περίοδο η εκλογική επιρροή του κόμματος εκτιμούνταν από την ίδια εταιρεία δημοσκοπήσεων στο 3,5% (8). Αν δεχθούμε ότι αυτό το 2% προτίθεται να ψηφίσει ΛΑ.Ο.Σ, αυτό συνεπάγεται ότι μόλις 6 στους 10 ψηφοφόρους του κόμματος θεωρούν ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει την καλύτερη πολιτική πρόταση για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, το μεταναστευτικό πρόβλημα (θα έπρεπε να) είναι από τα κατ' εξοχήν προνομιακά θέματα για τον ΛΑ.Ο.Σ. Βεβαίως, κάποιος θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι το εύρημα αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι ψηφοφόροι δεν έχουν πληροφορηθεί την θέση του κόμματος λόγω της μικρής προβολής του από τα ΜΜΕ. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό, τότε ο ΛΑ.Ο.Σ. θα πρέπει πρώτα να συγκεκριμενοποιήσει και να επεξεργαστεί την πρότασή του και κατόπιν να την προβάλλει με συνέπεια και με επαναληπτικότητα από τα υπ' αυτόν ελεγχόμενα ΜΜΕ (Α1 και ΤηλεΑστυ).

  Το θέμα αυτό είναι ουσιώδες, ειδικά λόγω των επικείμενων εκλογών, καθώς πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας VPRC έδειξε ότι το 88% των Ελλήνων θεωρούν ότι η χώρα έχει φθάσει στα όριά της αναφορικά με τον αριθμό των μεταναστών που μπορεί να δεχθεί, ενώ ένα 39% των Ελλήνων είναι υπέρ της επιστροφής των μεταναστών στην χώρα τους (9).

  Όσο τα τέσσερα άλλα μεγάλα κόμματα θα προτείνουν την εκ των υστέρων νομιμοποίηση των μεταναστών (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο), ο ΛΑ.Ο.Σ. θα μπορεί να διαφοροποιηθεί από αυτά στα μάτια των ψηφοφόρων εφ' όσον προτείνει μία συγκεκριμένη, ρεαλιστική, επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική που δεν θα αποδέχεται τα κακώς πεπραγμένα του παρελθόντος και θα προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την διόρθωσή τους. Οι εκλογές πλησιάζουν και οι ψηφοφόροι, προκειμένου να κάνουν την επιλογή τους, δικαιούνται να γνωρίζουν συγκεκριμένες, επεξεργασμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις οι οποίες θα κινούνται πέραν της απλής συνθηματολογίας.

  Παραπομπές
  1) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός «Ρήξη και Ανατροπή», Αθήνα: 2004.
  2) Συνέντευξη Γ. Καρατζαφέρη στην Ελευθεροτυπία 1/3/2004.
  3) Συνέντευξη Γ. Καρατζαφέρη στο περιοδικό New Times Nexus, τ. 21, Ιούλιος-Αύγουστος 2005, σελ. 30.
  4) Ιχνηλάτης «Λαϊκή επιταγή για ξεκάθαρη επιβολή», Άλφα Ένα 28-29/10/2006.
  5) Ιχνηλάτης «Οι καιροί ου μενετοί. Καιρός να αποδράσουμε από τον εφιάλτη του χθες», Άλφα Ένα 2-3/12/2006.
  6) «Η Διακήρυξη της 11ης Αυγούστου», Άλφα Ένα 11-12/8/2007.
  7) Δημοσκόπηση της VPRC, Καθημερινή 15/2/2007 - το 39% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το 21% «Δεν γνωρίζει/Δεν απαντά», το 20% θεωρεί ότι η ΝΔ μπορεί να το αντιμετωπίσει, το 11% το ΠΑΣΟΚ, το 4% το ΚΚΕ, το 2% ο Συνασπισμός και το 1% «άλλο κόμμα».
  8) Βαρόμετρο της VPRC, Καθημερινή 11/2/2007.
  9) Σπυροπούλου Λιάνα «Η ξενοφοβία είναι εδώ», Ελευθεροτυπία 15/2/2007.

  * ο Γιάννης Κολοβός είναι επικοινωνιολόγος και συγγραφέας των βιβλίων «Άκρα Δεξιά και Ριζοσπαστική Δεξιά στην Ελλάδα και στην Δυτική Ευρώπη 1974-2004» και «Το Κουτί της Πανδώρας: Παράνομη Μετανάστευση και Νομιμοποίηση στην Ελλάδα» τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πελασγός.


  Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 4 (Σεπτέμβριος 2007) του μηνιαίου περιοδικού Patria.
  Κατηγορία: