Αντικρουόμενες απόψεις της Επιτροπής για την θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία

  • Δημοσιεύτηκε: 27 Απρίλιος 2006

    Ο Επίτροπος κ. Ρεν απάντησε στις ερωτήσεις Ε-0648/06 και Ε-0667/06 λέγοντας ότι: "Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου στο γεγονός ότι την ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων την εγγυάται το σύνταγμα της Τουρκίας και η ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας τηρείται ευρέως".

    Αμέσως μετά, όμως, ο κ. Ρεν λέει τα εξής απολύτως αντιφατικά: "Ωστόσο, στην έκθεση Προόδου για το 2005, η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι μη μουσουλμανικές θρησκευτικές κοινότητες συνεχίζουν να συναντούν σημαντικά προβλήματα και ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσω της θέσπισης ενός συνολικού νομοθετικού πλαισίου σύμφωνου με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Η αναθεωρημένη Εταιρική Σχέση Προσχώρησης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2006 καθορίζει ορισμένες προτεραιότητες τις οποίες αναμένεται ότι η Τουρκία θα πρέπει να τηρήσει".

    Πώς γίνεται "η ελευθερία τής θρησκευτικής λατρείας να τηρείται ευρέως" στην Τουρκία και από την άλλη μεριά να υπάρχουν "σημαντικά προβλήματα" για κάθε μη μουσουλμανική θρησκευτική κοινότητα, όπως παραδέχεται ο κ. Ρεν; Κυρώσεις προβλέπονται από την Επιτροπή για τέτοιες σοβαρές παραβιάσεις;