Όχι στην ευρω-κατοχή - Ας ανοίξουμε τον δρόμο της πατρίδας

 • Δημοσιεύτηκε: 28 Μάρτιος 2013

  Η τροπή που έχει πάρει η υπόθεση της πατρίδας μας, δραματική και καθημερινά επιδεινούμενη, δεν επιτρέπει άλλη σπουδή και παθητική στάση. Ακόμα και οι πιο κακόπιστοι συμφωνούν ότι η Ευρώπη των διευθυντηρίων, των αγορών, της Γερμανικής ολιγαρχίας, δεν είναι παρά ο χώρος συντριβής του σύγχρονου Ελληνισμού.

  Απέναντι στην διαμορφωμένη πραγματικότητα δεν μπορούμε να παραμείνουμε απαθείς. Αυτή την ώρα που απειλείται η ίδια η εθνική μας υπόσταση δεν είναι δυνατόν να διατυπώνουμε ευχολόγια για την αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Η δυνατότητα να την επηρεάσουμε είναι αναγκαστικά περιορισμένη. Η παρουσία μας πρέπει να είναι ασφαλώς στην κατεύθυνση της Ευρώπης των εθνών, είναι όμως πολύ αμφίβολο πως και σε ποιο βαθμό μπορούμε να συμβάλλουμε στις εξελίξεις.

  Αυτό που πρώτιστα οφείλουμε να πράξουμε υπό το κράτος των δεδομένων που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ξένης επικυριαρχίας με εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση είναι να αντιδράσουμε με άξονα την εθνική μας επιβίωση. Η απόλυτη διάλυση της εθνικής οικονομίας, η ανεργία που έχει ξεπεράσει κάθε όριο, η καταστροφή της ελληνικής επιχείρησης, η εισοδηματική συρρίκνωση της αγροτικής τάξης, η διαρκής αποπληρωμή των δανεικών με δανεικά, η εκποίηση του εθνικού πλούτου, δεν είναι συνταγή επιβίωσης είναι το σκηνικό της καταστροφής.

  Κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν έχει δημιουργηθεί και καμία διεκδίκηση με σοβαρές προοπτικές στο διεθνές περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει με αυτούς τους όρους. Ο ευτελισμός των περιουσιακών στοιχείων με τις αναμενόμενες εισπράξεις να οδηγούνται στην αποπληρωμή των οφειλομένων, αφαιρεί τμήμα των βασικών προϋποθέσεων που είναι απολύτως απαραίτητες για την όποια προσπάθεια ανάταξης.

  Σήμερα είναι η μείωση του εισοδήματος, η ανεργία, το έλλειμμα του κοινωνικού κράτους, αύριο θα είναι η πλήρης αποδόμηση κάθε κοινωνικής παροχής, η έλλειψη βασικών αγαθών, η αναγκαστική μετανάστευση, ίσως η κοινωνική εξέγερση. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει με την πορεία των οικονομικών της Γερμανίας και των δορυφόρων της, με την ασύδοτη διάθεση κερδοσκοπίας των αγορών που αντιμετωπίζει πρόβλημα να επιβληθεί πλανητικά, το ενδιαφέρον της Ευρώπης θεσμικά, πολιτικά και δια των οργάνων της δεν υφίσταται. Η επιδίωξη να επιχειρηθεί οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση στερείται ρεαλισμού. Ας έχουμε τουλάχιστον επίγνωση των πραγματικοτήτων και ας κινηθούμε με άξονα αυτό το πόρισμα.

  Δεν ξέρουμε αν μπορεί να υπάρξει άλλη Ευρώπη και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε, μπορούμε όμως να ανοίξουμε τον δρόμο της Ελλάδας. Στα δικά μας εθνικά όρια μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Η λύση σε επίπεδο εθνικό θα είναι επώδυνη, αλλά θα διασφαλίσει το παρόν και μέλλον.

  Ας ανοίξουμε τον δρόμο της πατρίδας, κάθε μέρα είναι πολύτιμη.

  Κατηγορία: