Να αποσυρθεί αμέσως το νέο βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού

  • Δημοσιεύτηκε: 20 Μάρτιος 2007

    Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να παρελκύει και να αναβάλλει την άμεση απόσυρση του βιβλίου της Ιστορίας (sic) της ΣΤ΄ Δημοτικού. Κυρίως μετά την γνωμοδότηση της Ακαδημίας, σύμφωνα με την οποία πάσχει, αφού στο περιεχόμενό του διαπιστώνονται παραλείψεις γεγονότων και αοριστίες.

    Περισσότερο επιτακτική κάνει την άμεση απόσυρση του ελεεινού αυτού βιβλίου η διαπίστωση του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας, ότι δι' αυτού επιχειρείται χειραγώγηση των μαθητών από ξένα κέντρα.

    Η αντίδραση στην παραχάραξη της ιστορίας προέρχεται πράγματι από την συλλογική συνείδηση του Έθνους, την οποία το δίδυμο Κούτσικου - Ρεπούση δεν μπορεί να παραγνωρίζει. Αλλά ούτε και ο κ. Πρωθυπουργός μπορεί να προσποιείται την νήσσαν. Για κάθε μια μέρα που το ανθελληνικό κείμενο του βιβλίου αυτού διδάσκεται στα παιδιά μας ο κ. Καραμανλής χρεώνεται τις αρνητικές του επιπτώσεις στο μέλλον αυτού του τόπου.